► ČESKY ◄ :: ENGLISH

Nákup kulatiny

Pilařský závod CARMAN a.s., Uničov - kulatina
Pilařský závod CARMAN a.s., Uničov - kulatina
Celoročně vykupujeme veškerou dubovou kulatinu. Soustředíme se prioritně na kulatinu jakostní třídy III.C, III.D a výběr z vlákniny.
Aktuálně odebírá Carman, a.s. prioritně kulatinu jakostní třídy III.A, B, C, D. Upřednostňujeme jakostní třídu III.C,D popř. pořezu schopná vláknina.

Technická specifikace dubové kulatiny pro CARMAN, a.s. Uničov

  • minimální délka 2,5m s nadměrkem 2%; další délky jsou 3, 4, 5 m s odpovídajícím nadměrkem; vzhledem k vlastní manipulaci na lince BZ preferujeme celé délky (účelová manipulace délek)
  • minimální čep 28 cm b.k., maximální průměr čela 55 cm
  • nepřipouští se měkká hniloba, rozsáhlé vyhnilé suky, praskliny, souše, složená křivost a větší zbarvení (tj.červéný dub, cér atd.) a pokud není dohodnuto jinak, kvalitativní požadavky dle "Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice".
Po dohodě nakupujeme i kulatinu jiných dřevin jako smrk, borovici, modřín, akát, jasan a jiné.

Pro více informací kontaktujte:

Jaroslav Soušek
Vedoucí úseku nákupu kulatiny
Mobil:+420 725 243 804
E-mail:sousek@carman.cz
Všechny kontakty společnosti